Περί “εθνικών” αθλητικών επιτυχιών καί περί “εθνικών” ομάδων

Όχι καί “εθνική επιτυχία” με πολυεθνικές ομάδες, επί παραδείγματι επί της ιππασίας, όπως είναι οι παρατεθείσες, υπαρχουσών Γερμανίδων, ήδη εκ της εποχής του Όθωνος, με απτόν παράδειγμα την Σελήνην Ποππ ή Εβραΐδων, όπως είναι η Άννα Λεβή. Επί τέλους, η Ελληνική γλώσσα είναι ακριβεστάτη καί διακρίνει ευκρινεστάτως τις έννοιες “εθνικός”-“εθνική”-“εθνικόν”=”αυτός ο οποίος/αυτή η οποία/αυτό το οποίο ανήκει σε ορισμένον έθνος ή προέρχεται από ένα ορισμένο έθνος” καί “κρατικός”-“κρατική”-“κρατικόν”=”αυτός ο οποίος/αυτή η οποία/αυτό το οποίο ανήκει σε ορισμένον κράτος ή προέρχεται από ένα ορισμένο κράτος”. Αντιστοίχως, επί της καλαθοσφαιρίσεως, του ποδοσφαίρου, της κολυμβήσεως, οι αλλοεθνείς-αλλόφυλοι/αλλόφυλες καί    πολιτογραφηθέντες/πολιτογραφηθείσες, όπως είναι λόγου χάριν οι: Γιάνκοβιτς, Πρέλεβιτς, Μπατίστα, Γκέραρντ, Βαζέχα, Νιαγκουάρα, Κόμματος, Σχορτσιανίτης, Αντετοκούμπο, Ρότσα κ.λ.π., χάριν σκοπιμοτήτων εκ των διαφόρων ομάδων. Άρα, επί τέλους, ας επιλέξουμε τί εξ αμφοτέρων προτιμούμε: μίαν αμιγήν Ελληνικήν εθνικήν ομάδα, έστω καί άνευ αθλητικών διακρίσεων ή μίαν όλως τυπικώς κρατικήν ομάδα της Ελλάδος, με αλλοεθνείς-αλλοφύλους/αλλόφυλες αθλητές-αθλήτιδες χάριν πλείστων αθλητικών τίτλων καί διακρίσεων; Εδώ ας δούμε τί απαντά η θανούσα ηθοποιός Ρένα Βλαχοπούλου επί της ταινίας “Η Ρένα είναι οφσάιντ” επί του οπτικοακουστικού με τα στοιχεία [url]https://youtu.be/j-TAUviY62c[/url] καί με τον τίτλον :”H Ρένα ενάντια στο μοντέρνο ποδόσφαιρο – against modern football” συνολικής διαρκείας 2:18″. Μάλιστα, υπ’ όψιν ότι αυτά η Ρένα Βλαχοπούλου τα έλεγε το 1.972μ.α.χ.χ. καί προσωπικώς αυτά πιστεύω ιδεολογικώς. Εάν τώρα εσείς πιστεύετε άλλα, τουλάχιστον πείτε το, αλλά μη γράφετε περί “εθνικών” ομάδων εν τοιαύτει περιπτώσει, αλλά περί “κρατικών” ομάδων. Άχρηστες ηθικολογίες τέλος. Τα συμπεράσματα δικά σας.-

Έναρξις Αντιοχίδος φυλής

Αρχίζω σήμερα την επίσημη κατά το δυνατόν έναρξιν της λειτουργίας του ιστολογίου μου με την ονομασίαν “Αντιοχίδα φυλή”, όπως μετσφράζεται προφανώς επί το Ελληνικότερον. Ο λόγος της εκ μέρους μου επιλεγείσης ονομασίας του παρόντος ιστολογίου είναι σκόπιμος, καθώς εκφράζονται μία σειρά ιδεών καί αντιλήψεών μου. Έτσι, ας δούμε τί ακριβώς ορίζεται αρχικώς εξ αυτού ακριβώς του όρου. Ως γνωστόν, οι Αρχαίοι Αθηναίοι, με την μεταρρύθμισιν του Κλεισθένους, το 510-508π.α.χ.χ., διηρέθησαν σε δέκα φυλές, οι οποίες ήσαν οι: (1) Αιγηίδα, (2) Αιαντίδα, (3) Ακαμαντίδα, (4) Αντιοχίδα, (5) Ερεχθηίδα, (6) Ιπποθοωντίδα, (7) Κεκροπίδα, (8) Λεοντίδα, (9) Οινηίδα καί (10) Πανδιονίδα. Η Αντιοχίδα φυλή, κατά παράδοσιν, ονομάσθηκε τιμητικώς, χάριν του Αντιόχου, του υιού του Ηρακλέους καί της Μηδης, της θυγατρός του βασιλέως των Δρυόπων Φύλαντος. Επίλεκτα μέλη της Αντιοχίδος φυλής, ήσαν ο Σωκράτης Σωφρονίσκου καί Φαιναρέτης, καθώς καί ο Αριστείδης ο Λυσιμάχου, ο κληθείς καί ως “Δίκαιος”. Μάλιστα, η περιοχή στην οποία κατοικώ σήμερα, η Άνω Νέα Σμύρνη, εν Αθήναις Αττικής, με τον σύμπαντα δήμον της Νέας Σμύρνης, της τέως Δάφνης καί κάποιες όμορες περιοχές, ήσαν κατά την Κλασσικήν εποχήν, η περιοχή με την ονομασίαν “Αλωπεκή”, επί της οποίας κάτοικοι ήσαν τόσον ο Σωκράτης όσον καί ο Αριστείδης. Άρα, επέλεξα σκοπίμως την ονομασίαν του ιστολογίου μου, δεικνύων την πολυχιλιετήν συνέχειαν ορισμένων πραγμάτων. Επίσης, πέραν αυτού, επέλεξα την ονομασίαν καί χάριν άλλων τριών(3) ανθρώπων, τους οποίους ελάχιστοι ενδεχομένως γνωρίζουν. Πρόκειται περί (1) του Αντιόχου Γ΄ Μεγάλου, βασιλέως εκ του οίκου των Σελευκιδών, αγωνισθέντος κατά της Ρώμης, εκφράζων έτσι τα αντιϊταλικά ιδεώδη μου, (2) του Αντιόχου Δ΄ Επιφανούς, βασιλέως εκ του οίκου των Σελευκιδών, υιού του προηγουμένου, προασπιστού των Ελλήνων της Παλαιστίνης κατά των Μακκαβαίων από του 169π.α.χ.χ. καί εξής έως του θανάτου του το 163π.α.χ.χ., (3) του φιλοσόφου Αντιόχου Ασκαλωνίτου, ζήσαντος τον πρώτον προχριστιανικόν αιώνα, διδασκάλου του Κικερωνος, ιδρυτού της Πέμπτης Ακαδημίας, υπερμάχου της φιλοσοφικής θέσεως ότι ουσιαστικώς ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης καί ο Ζήνων ο Κιτιέας των Στωικών πιστεύουν ακριβώς τις ίδιες θέσεις, διαφέροντες αποκλειστικώς επί των διατυπώσεων.-

Έναρξις Αντιοχίδος φυλής

Αρχίζω σήμερα την επίσημη κατά το δυνατόν έναρξιν της λειτουργίας του ιστολογίου μου με την ονομασίαν “Αντιοχίδα φυλή”, όπως μετσφράζεται προφανώς επί το Ελληνικότερον. Ο λόγος της εκ μέρους μου επιλεγείσης ονομασίας του παρόντος ιστολογίου είναι σκόπιμος, καθώς εκφράζονται μία σειρά ιδεών καί αντιλήψεών μου. Έτσι, ας δούμε τί ακριβώς ορίζεται αρχικώς εξ αυτού ακριβώς του όρου. Ως γνωστόν, οι Αρχαίοι Αθηναίοι, με την μεταρρύθμισιν του Κλεισθένους, το 510-508π.α.χ.χ., διηρέθησαν σε δέκα φυλές, οι οποίες ήσαν οι: (1) Αιγηίδα, (2) Αιαντίδα, (3) Ακαμαντίδα, (4) Αντιοχίδα, (5) Ερεχθηίδα, (6) Ιπποθοωντίδα, (7) Κεκροπίδα, (8) Λεοντίδα, (9) Οινηίδα καί (10) Πανδιονίδα. Η Αντιοχίδα φυλή, κατά παράδοσιν, ονομάσθηκε τιμητικώς, χάριν του Αντιόχου, του υιού του Ηρακλέους καί της Μηδης, της θυγατρός του βασιλέως των Δρυόπων Φύλαντος. Επίλεκτα μέλη της Αντιοχίδος φυλής, ήσαν ο Σωκράτης Σωφρονίσκου καί Φαιναρέτης, καθώς καί ο Αριστείδης ο Λυσιμάχου, ο κληθείς καί ως “Δίκαιος”. Μάλιστα, η περιοχή στην οποία κατοικώ σήμερα, η Άνω Νέα Σμύρνη, εν Αθήναις Αττικής, με τον σύμπαντα δήμον της Νέας Σμύρνης, της τέως Δάφνης καί κάποιες όμορες περιοχές, ήσαν κατά την Κλασσικήν εποχήν, η περιοχή με την ονομασίαν “Αλωπεκή”, επί της οποίας κάτοικοι ήσαν τόσον ο Σωκράτης όσον καί ο Αριστείδης. Άρα, επέλεξα σκοπίμως την ονομασίαν του ιστολογίου μου, δεικνύων την πολυχιλιετήν συνέχειαν ορισμένων πραγμάτων. Επίσης, πέραν αυτού, επέλεξα την ονομασίαν καί χάριν άλλων τριών(3) ανθρώπων, τους οποίους ελάχιστοι ενδεχομένως γνωρίζουν. Πρόκειται περί (1) του Αντιόχου Γ΄ Μεγάλου, βασιλέως εκ του οίκου των Σελευκιδών, αγωνισθέντος κατά της Ρώμης, εκφράζων έτσι τα αντιϊταλικά ιδεώδη μου, (2) του Αντιόχου Δ΄ Επιφανούς, βασιλέως εκ του οίκου των Σελευκιδών, υιού του προηγουμένου, προασπιστού των Ελλήνων της Παλαιστίνης κατά των Μακκαβαίων από του 169π.α.χ.χ. καί εξής έως του θανάτου του το 163π.α.χ.χ., (3) του φιλοσόφου Αντιόχου Ασκαλωνίτου, ζήσαντος τον πρώτον προχριστιανικόν αιώνα, διδασκάλου του Κικερωνος, ιδρυτού της Πέμπτης Ακαδημίας, υπερμάχου της φιλοσοφικής θέσεως ότι ουσιαστικώς ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης καί ο Ζήνων ο Κιτιέας των Στωικών πιστεύουν ακριβώς τις ίδιες θέσεις, διαφέροντες αποκλειστικώς επί των διατυπώσεων.-