ΙΔΟΥ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΥ ΣΕ ΚΡΥΦΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μία ένσταση. Δεν είναι σίγουρον ότι προκύπτει πεντακομματική βουλή, καθώς το 7,4% που δηλώνει “Άλλο κόμμα”, μπορεί ανέτως να εμπεριέχει τουλάχιστον δύο(2) κόμματα με 3% έκαστον καί το 1,4% να είναι τα λοιπά κόμματα. Επίσης, με αναγωγή καί επί των αναποφασίστων, που είναι 11,3% πρακτικώς αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά των κομμάτων ως ακολούθως:
Νέα Δημοκρατία 35,62%,
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 23,37%,
Χρυσή Αυγή 12,36%,
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 7,24%,
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,12%,
Ένωση Κεντρώων 2,45%,
Ανεξάρτητοι Έλληνες 1,22%,
Ποτάμι 1,11%
Άλλο κόμμα 8,24%
Άρα, καθώς βλέπουμε, κατά πάσαν πιθανότητα η επομένη βουλή θα είναι επτακομματική.-

Advertisement

Published by

antiochusacharnensis

(1) Έλλην ως προς την εθνικότητα, "εξ αμφοίν αστοίν" κατά την αρχαίαν Αθηναϊκήν διατύπωσιν, (2) Άγαμος, (3) Άνεργος, (4) Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικός, με βαθμό 7,50/10 "Λίαν καλώς" (5) Δωδεκαθεϊστής ως προς το θρήσκευμα, (α) Διόρθωση Ληξιαρχικής Πράξεως Γεννήσεως-Διαγραφή Θρησκεύματος: 1η Μαρτίου 2.011μ.α.χ.χ. (β) Ανεπίσημη τελετή ονοματοδοσίας μου ως "Αχιλλεύς"-"Αντίοχος": 21η Δεκεμβρίου 2.006μ.α.χ.χ. (γ) Υπογραφή χάριν παραχωρήσεως αδείας ευκτηρίου οίκου προς την Ελληνικήν Εταιρείαν Αρχαιοφίλων: 30ή Μαΐου 2.000μ.α.χ.χ., (δ) Προσφυγή στον "Συνήγορο του Πολίτου" κατά του Ελληνοχριστιανικού χαρακτήρος του προγράμματος σπουδών με αριθμόν πρωτοκόλλου 1975/14-2-2001, (ε) Υποβολή ψηφίσματος των ιδίων αξιώσεών μου προς την Γενικήν Συνέλευσιν της Φιλοσοφικής Σχολής της 9ης Νοεμβρίου 2.005μ.α.χ.χ., απορριφθεισών εκ της "Πανσπουδαστικής Κινήσεως Συνεργασίας" του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. (στ) Πρόκληση θρησκευτική διαμάχη εκ μέρους μου στον τοπικόν Αχαρναϊκόν τύπον την περίοδον Ιανουαρίου-Ιουνίου 2.006μ.α.χ.χ., λόγω της αμφισβητήσεως του "Ελληνοχριστιανισμού" καί της εορτής των "Τριών Ιεραρχών", (ζ) Πρόκληση διαμάχης μου,λόγω των θρησκευτικών αντιλήψεών μου, με διευθύντιδα καί τις αμφότερες τις υποδιευθύντιδες σχολείου, εμού εργασθέντος εκεί ως καθηγητού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής καί Εκπαιδεύσεως το 2.011-2.012μ.α.χ.χ., εμού τελικώς δικαιωθέντος. Λόγος αποκρύψεως του ονοματεπωνύμου μου είναι ο σκοπός της ριζικής μελλοντικής μεταβολής τους.-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s