Γιατί φτιάχνουμε στεφάνι την Πρωτομαγιά;

Επί του προκειμένου, διαφωνώ με το άρθρον, καθώς είναι όλως άσχετον το σκεπτικόν. Μάλιστα εξηγούμαι σαφεστάτως.
(1) Ο μήνας Μάιος, ετυμολογικώς, είναι Ρωμαϊκής προελεύσεως, καθώς “maiores”-“maiorun” ονομάζονταν οι πρόγονοι καί μάλιστα οι πρόγονοι όλου του Ρωμαϊκού λαού. Έτσι, ο Μάιος ονομάσθηκε ως “Μάιος”, διότι τότε διοργανώνονταν θρησκευτικές τελετές προς τιμήν των Ρωμαίων προγόνων στην Αρχαία Ρώμη.
(2) Ο Εβραιοχριστιανισμός, μέσω του “Πηδαλίου” απαγορεύει όλα τα πολυθεϊστικά έθιμα, οπότε δεν έχει νόημα η ανάρτηση του επιμάχου στεφάνου, εκ μέρους όσων πιστεύουν την επίμαχη θρησκεία. Επί τέλους, πρέπει να είναι συνεπείς επί των μειζόνων θεμάτων όσοι θέλουν σοβαρές επιλογές. Δεν μπορούν να επιλέγουν δύο εναντιούμενες μεταξύ τους επιλογές.-

Olympia.gr

544935E0-0295-4298-BE15-7DE76DF1BD2FΣτις μέρες μας έχουμε καθιερώσει στεφάνια από λουλούδια του αγρού ή των κήπων, τα οποία τοποθετούμε για μερικές μέρες στην κύρια είσοδο των σπιτιών μας. Δύσκολα μπορεί πια να ανιχνευτεί συμβολισμός στο σύγχρονο μαγιάτικο στεφάνι.

View original post 389 more words

Published by

antiochusacharnensis

(1) Έλλην ως προς την εθνικότητα, "εξ αμφοίν αστοίν" κατά την αρχαίαν Αθηναϊκήν διατύπωσιν, (2) Άγαμος, (3) Άνεργος, (4) Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικός, με βαθμό 7,50/10 "Λίαν καλώς" (5) Δωδεκαθεϊστής ως προς το θρήσκευμα, (α) Διόρθωση Ληξιαρχικής Πράξεως Γεννήσεως-Διαγραφή Θρησκεύματος: 1η Μαρτίου 2.011μ.α.χ.χ. (β) Ανεπίσημη τελετή ονοματοδοσίας μου ως "Αχιλλεύς"-"Αντίοχος": 21η Δεκεμβρίου 2.006μ.α.χ.χ. (γ) Υπογραφή χάριν παραχωρήσεως αδείας ευκτηρίου οίκου προς την Ελληνικήν Εταιρείαν Αρχαιοφίλων: 30ή Μαΐου 2.000μ.α.χ.χ., (δ) Προσφυγή στον "Συνήγορο του Πολίτου" κατά του Ελληνοχριστιανικού χαρακτήρος του προγράμματος σπουδών με αριθμόν πρωτοκόλλου 1975/14-2-2001, (ε) Υποβολή ψηφίσματος των ιδίων αξιώσεών μου προς την Γενικήν Συνέλευσιν της Φιλοσοφικής Σχολής της 9ης Νοεμβρίου 2.005μ.α.χ.χ., απορριφθεισών εκ της "Πανσπουδαστικής Κινήσεως Συνεργασίας" του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. (στ) Πρόκληση θρησκευτική διαμάχη εκ μέρους μου στον τοπικόν Αχαρναϊκόν τύπον την περίοδον Ιανουαρίου-Ιουνίου 2.006μ.α.χ.χ., λόγω της αμφισβητήσεως του "Ελληνοχριστιανισμού" καί της εορτής των "Τριών Ιεραρχών", (ζ) Πρόκληση διαμάχης μου,λόγω των θρησκευτικών αντιλήψεών μου, με διευθύντιδα καί τις αμφότερες τις υποδιευθύντιδες σχολείου, εμού εργασθέντος εκεί ως καθηγητού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής καί Εκπαιδεύσεως το 2.011-2.012μ.α.χ.χ., εμού τελικώς δικαιωθέντος. Λόγος αποκρύψεως του ονοματεπωνύμου μου είναι ο σκοπός της ριζικής μελλοντικής μεταβολής τους.-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s